29/11/2017 - 03/03/2018

Novosti

Znaci i šaputanja

Izložba Znaci i šaputanja predstavlja primjere umjetničkih praksi koje promišljaju pojam granice i reflektiraju ekonomske i ideološke uzroke migracija i dominantne politike reprezentacije 'migrantske i izbjegličke krize'. Kritički propitujući posljedice rastuće militarizacije granica izložba sučeljava tehnički jezik mapa, dijagrama i fotografskih prikaza s angažiranim korištenjem tjelesnih izraza, glasa i pjesme.

29/11/2017 - 03/03/2018

Novosti

Signs and Whispers

The exhibition Signs and Whispers presents examples of artistic practices that examine the concept of the border, the economic and ideological causes of migrations, and the dominant policies of presenting „the migrant and refugee crisis”. By critically questioning the consequences of the growing militarization of borders, the exhibition juxtaposes the technical language of maps, diagrams and photographic depictions with the engaged use of physical expressions, voices and songs.

 

WHW newsletterWHW newsletter
Prijavite se ukoliko želite dobivati informacije o aktivnostima WHWa.

Pratite nas na FacebookuPratite nas na Facebook-u
Pratite nas na Facebook-u

Nacionalna zaklada

WHW je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge