Katerina Duda, Bilješke o prisvajanju grada

29/1/2016 Zelena akcija, Frankopanska 1, Zagreb

Katerina Duda završila je studij novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti i diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je u nekoliko grupnih izložbi i projekata: Red - usporavanje (Galerija VN, 2015.), Zicni se! u suradnji s Vlatkom Blakšić (u okviru projekta Tromostovlje, 2015.), Zagreb: turisti, trgovine, terase, trgovi (u sklopu 13. Urbanfestivala, BLOK), Prepričavanja (u suradnji s Rokom Crnićem, Liberspace, 2014.), Prolaženja (kao dio programa Oni dolaze, Galerija SC, 2014.) i dr. Autorica je kratkog dokumentarnog filma Rezidba (u okviru Restartove škole dokumentarnog filma) prikazanom na Liburnia Film Festivalu. Godinu 2015. provela je na studijskom boravku u okviru Akademie Schloss Solitude i programa Eastern European Network.

Polazišna točka prakse Katerine Dude je grad i gradski prostor, njihov specifični kontekst, situacije i korisnici. Umjetničino predavanje bavilo se nizom tema vezanih za akcije i intervencije u javnom prostoru. U svom radu Katerina Duda analizira javni prostor Zagreba provodeći vrijeme u gradu, obilazeći turističke lokacije i bilježeći promjene. Započela je u studenome 2014. kada su estetika i organizacija prostora u gradu bile prilagođene adventu, a nastavila u proljeće 2015. kada su se gradom počele širiti terase. Ljetnu sezonu usmjerila je na razgovore i šetnje, otvarajući dijalog s publikom i slučajnim prolaznicima. Umjetnica će prezentirati svoj rad u kontekstu pitanja grada i gradskog prostora i njihovog specifičnog konteksta.

Program podržavaju:

Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba
Program Evropske Unije Kreativna Evropa
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Zaklada Kultura nova

Program je dio suradničkog projekta Ovo je sutra. Povratak izvorima: oblici i djelovanje u budućnosti, realiziranog uz podršku programa Evropske Unije Kreativna Evropa.

Creative Europe