Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
Gal Kirn
 

fotografije: Ivan Kuharić

Između modernističke estetike i revolucionarne politike, ili što nam raspad jugoslavenskih spomenika revoluciji (još uvijek) danas može reći?

predavanje, Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb

9/10/2012, 18h

Download PDF [2000 kb]

Predavanje Gal Kirna kreće od paradoksa inherentnog takozvanim spomenicima revoluciji a potom će se pozabaviti formulacijom nekoliko teza o temporalnosti socijalistički modernističkih memorijalnih radova. Kirn se zanima paralaktičkim kretanjem spomenika između modernističkog esteticizma (koji ambivalentno nastavlja, ali se i distancira od službene kulturne politike socijalističke Jugoslavije) i pitanja revolucionarne politike, koja je preživjela unutar projekta Jugoslavije. Analizirat će nekoliko oglednih primjera (Kozara, Petrova Gora), a na kraju će se posvetiti pitanju različitih reakcionarnih bavljenja antifašističkim sjećanjem postjugoslavenskog konteksta.
 
 
Gal Kirn je nekadašnji istraživač Instituta za kulturna istraživanja (ICI) u Berlinu. Trenutno radi pri Istraživačkom centru Slovenske akademije umjetnosti i znanosti u Ljubljani i čeka na obranu dizertacije na temu Louisa Althussera i povijesti uspona i raspada revolucionarne Jugoslavije. Bio je istraživač na Jan van Eyck akademiji u Maastrichtu (2008-10), gdje je organizirao niz internacionalnih konferencija o Jugoslaviji i samoupravljačkom urbanizmu, jugoslavenskom crnom talasu i Althusseru. U Ljubljani sudjeluje u Delavsko-punkerskoj univerzi, koja postavlja platformu raznih događaja: predavanja, filmskih seminara i čitalačkih grupa. Dopisni je urednik internacionalnog časopisa Historijski materijalizam, su-urednik knjiga Susrećući Althussera (Continuum) i Surfanje crnim talasom. Transgresivni trenuci u jugoslavenskom filmu (JvE Academy) i urednik knjige Postfordizam i njegova nezadovoljstva (JvE Academy, B-Books i Mirovni Inštitut).
 
 
Podrška:
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport grada Zagreba
Program Europske Unije Kultura 2007-2013