Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska
Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska

Posljednji križarski pohod: seksualnost, Katolička crkva i Republika Hrvatska

panel, Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb

petak, 13/12/2013, 18h

sudjeluju:
Gordan Bosanac, aktivist za ljudska prava
Sanja Cesar, feministkinja i jedna od osnivačica CESI-ja
Barbara Matejčić, slobodna novinarka
Marina Škrabalo, aktivistkinja i istraživačica

koncepcija i moderacija: Amir Hodžić

I got a catholic block--Do you like to fuck?
I got a catholic block--I guess I'm out of luck
(Sonic Youth, 1987)

Od jeseni 2012. godine u Republici Hrvatskoj svjedočimo snažnom protuudarcu seksualnim i reproduktivnim pravima koji je iniciran i provodi se od strane nekoliko međusobno povezanih organizacija i incijativa uz logističku i financijsku podršku Katoličke crkve. Njihova agenda uključuje suprotstavljanje zakonima i politikama vezanim uz pitanja medicinski potpomognute oplodnje, abortusa, seksualne edukacije u školama, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, i istospolnog partnerstva/braka.

Ta vrlo dobro organizirana grupacija usvojila je u svom djelovanju diskurse ljudskih prava i demokratskih procesate za diskriminirajuće ciljeve koristi strategije građanskog prosvjeda i političke kampanje dokistovremeno pitanja seksualnosti ograničavana sferu privatnosti i smješta unutar okvira nacionalne hetero-kulture, katoličkog morala i tradicijskih/obiteljskih vrijednosti. Trenutni razvoj događaja ukazuje na to kako Katolička crkva i priključene organizacije pokušavaju ojačati utjecaj u području svjetovnih, građanskih pitanja, kaoi na zloupotrebu političke moći značajnim uplitanjem u privatne živote hrvatskih građanki i građana, te otvorenim poticanje homofobije, transfobije, netolerancije i diskriminacije.

Izlaganja na ovom panelu bave se analizom i komentirajunavedene društvene i političke procese u odnosu na diskurse javnih politika, ljudskih prava, demokracije, civilnog društva te medijskih prezentacija.
Amir Hodžić

Sudjeluju:
Marina Škrabalo: Vječno vraćanje istog? Utjecaj Katoličke crkve na politiku reproduktivnih i seksualnih prava
Marina je aktivistkinja i istraživačica, trenutno zaposlena u GONG-u. Diplomirala je etnologiju i povijest na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu,u SAD-u je magistrirala javnu upravu te priprema doktorat na temu evaluacije javnih politika. U proteklih 20 godina surađivala je s nizom organizacija civilnog društva, uključujući i ad hoc koaliciju Stop rizičnom spolnom odgoju i bavila se istraživanjem dinamike odnosa između crkve, države i spektra civilnog društva kada su u pitanju reproduktivna i seksualna prava.

Sanja Cesar: Glas(ovi) protiv prava i interesa djece
Sanja je dugogodišnja aktivistkinja, feministkinja i jedna od osnivačica Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) u kojem trenutačno vodi program Spol, rod i seksualna prava. Od početka 1990-ih u različitim je organizacijama i inicijativama vodilaprograme posvećene osnaživanju žena i djevojaka, izgradnji mira, povećanju društvenog i političkog angažmana žena, promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava, seksualnoj edukaciji te prevenciji nasilja u vezama. Autorica je publikacija i tekstova iz područja rodne ravnopravnosti, prevencije rodno uvjetovanog nasilja te seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja.

Gordan Bosanac: Kako demokracijom ukrasti demokraciju?
Od kraja 1990-ih godina Gordan je aktivan u mirovnom i ljudskopravaškom pokretu u Hrvatskoj i regiji. Jedan je od osnivača LGBT grupe Iskorak i Queer Zagreb festivala. Trenutno radi kao glavni analitičar Centra za mirovne studije u područjima javnih politika ljudskih prava s posebnim fokusom na ljudsku sigurnost i međunarodnu razvojnu sradnju. 

Barbara Matejčić: Utječu li mediji na nas ili mi na medije? 
Barbara je slobodna novinarka fokusirana na društvene teme i ljudska prava. Piše redovito za tiskane i internetske medije u Hrvatskoj i inozemstvu te surađuje s međunarodnim neprofitnim organizacijama i mrežama za istraživačko novinarstvo. Dobitnica je priznanja za najbolje praćenje LGBT tematike u proteklom desetljeću u Hrvatskoj (2000-2010, Zagreb Pride). Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Amir Hodžić: Koncepcija i moderacija
Amir ima petnaestogodišnje iskustvo u bavljenju pitanjima spolne/rodne ravnopravnosti, seksualnih i reproduktivnih prava te seksualnog i reproduktivnog zdravlja u svojstvu istraživača, predavača, aktivista i konzultanta.

***

Program je dio višegodišnjeg međunarodnog projekta Početi što bolje možemo (Kako govorimo o fašizmu?) i odvija se u suradnji s programom Estetike otpora.

Program su podržali:
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport
Ministarstvo kulture RH
Europska kulturna fondacija
Program Europske Unije Kultura 2007-2013

Program Galerije Nova i udruge WHW podržavaju:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Zaklada Kultura nova

Program Galerije Nova suorganiziraju WHW i AGM