Serija predavanja Povijest umjetnosti i društva

petak, 03/07/2020. 20h, Sanja Horvatinčić: Emancipacija baštine

utorak, 07/07/2020. 20h, Vladimir Ryzhkovskyi: Memory, Speak: bilješke o putovanju iz ukrajinske post-imperijalne periferije u postkolonijalnu modernost drugog svijeta
Showroom Galerije Nova, Teslina 7, Zagreb

Zbog opreza vezano za širenje koronavirusa broj publike u Showroomu je ograničen, prijavite se ovdje

srijeda, 15/07/2020. 20h, Vlado Martek, Umjetnost kao opcija i opcije u umjetnosti
Booksa, Martićeva 14d, Zagreb
bez prijave

Usmjeravajući se na umjetničke prakse i njihove institucionalne, izlagačke, političke i intimne okvire, serija predavanja Povijest umjetnosti i društva promatra povijest umjetnosti tzv. Istočne Europe u kontekstu europske politike nakon pada Berlinskog zida i nestanka komunizma s političkog horizonta angažirano razmatrajući povijesne narative i mjesto umjetnosti u sadašnjem trenutku.

petak, 03/07/2020. 20h, Sanja Horvatinčić, Emancipacija baštine Projekt Baština odozdo | Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941.-1945. pokrenut je i vođen idejom baštine kao emancipatorskog procesa i demokratske društvene prakse. Afirmirajući pristup „odozdo“ nastojimo uspostaviti metodološku i epistemološku alternativu dominantnim tumačenjima i institucionaliziranim procedurama, kojima se baština stavlja u službu reprodukcije hegemonijskih narativa.

Fokusirajući se na područje Drežnice i period Drugog svjetskog rata, međunarodni interdisciplinarni istraživački tim radi za lokalnu zajednicu i u suradnji s njom, kako bi identificirao, dokumentirao i analizirao narative o kojima svjedoče analizirani materijalni i nematerijalni ostaci prošlosti u sadašnjosti – arheološki nalazi, povijesni artefakti, memorijalni objekti, krajobrazna obilježja i kolektivno pamćenje mještana. Njihovom klasifikacijom i mapiranjem formiramo specifičan repozitorij materijalne kulture i društvenog sjećanja te iščitavamo memorijalne pejzaže analiziranog prostora. Izlaganje će kroz nekoliko tematskih cjelina – Otpor, Zbjeg i Šuma – predstaviti dosadašnji istraživački proces kojim konstituiranje povijesnih narativa sagledavamo kroz kritičko čitanje baštine i optiku suvremenih društveno-političkih kriza.

Sanja Horvatinčić je poslijedoktorandica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Doktorirala je na Sveučilištu u Zadru 2017. godine na temu “Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije”. U fokusu njezina istraživanja su spomenici kao umjetničke i društvene prakse (pre)nošenja prošlosti, s fokusom na Drugi svjetski rat i socijalnu povijest 20. stoljeća. Provodi istraživanja u polju kritičkih studija baštine, rodnih studija i digitalne humanistike. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te voditeljica međunarodnog projekta "Baština odozdo | Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941.-1945."

utorak, 07/07/2020. 20h, Vladimir Ryzhkovskyi, Memory, Speak: bilješke o putovanju iz ukrajinske post-imperijalne periferije u postkolonijalnu modernost drugog svijeta

Društveni i politički događaji mogu naglo poljuljati poznate terene sjećanja, ostavljajući nas na nepoznatom i uzbudljivom teritoriju – stanju izmaknutosti koje zauzvrat može postati izvorom političke, intelektualne i umjetničke kreativnosti. Predavanje će rasvijetliti neočekivane odjeke pokreta Black Lives Matter na poznate krajolike evropskih, a naročito srednjo- i istočno-evropskih, politika sjećanja. Polazeći od vlastitog geopolitičkog itinerera, koji uključuje Sovjetski Savez, Ukrajinu i SAD, a određen je nasljeđem niza povijesnih i političkih događanja, ratova i revolucija koji se odigravaju na realnom i imaginarnom frontu sjećanja, Vladimir Ryzhkovskyi će govoriti o mogućnosti da se postkolonijalna/dekolonijalna i antirasistička kritika aktiviraju kao alatke za sagledavanje globalno-kolonijalne genealogije istočne-evropske, „drugo-svjetske“ modernosti. Premda se teorijski naslanja na koncept „sovjetskog okcidentalizma“ što ga Ryzhkovskyi trenutno razvija u svom znanstveno-povjesničarskom radu, predavanje je – kao što sugerira i naslovna referenca na slavni autobiografski roman Vladimira Nabokova – zamišljeno prije svega kao „govor u prvom licu“ i istraživanje sjecišta između osobnog sjećanja (ili onoga što smatramo osobnim) i društveno-političkih zbivanja i okvira.

Rođen u Užgorodu, u Ukrajini, Vladimir Ryzhkovskyi studirao je rusku, sovjetsku i istočnoevropsku povijest u Ukrajini, Rusiji, i SAD-u. Doktorirao je na Sveučilištu Georgetown u SAD-u a u svom istraživačkom radu bavi se istraživanjem analitičkih potencijala i primjenjivosti postkolonijalne teorije na rusku imperijalnu i sovjetsku povijest.

srijeda, 15/07/2020. 20h, Vlado Martek, Umjetnost kao opcija i opcije u umjetnosti
Booksa, Martićeva 14d, Zagreb
moderacija: Ana Dević
U suradnji s programom Booksa u parku

Težište će biti na poeziji, jer je to moja prva vokacija, ali na njoj se prelama tok i sudbina arta našeg vremena, počev od Hladnog rata.
Mnogostruke su uloge i identiteti bića koje radi u umjetnosti, idealizam je u nekom trenutku neminovan, kao i u izvjesnom momentu spoznaje - rastanak s njim. Uspomena na idealizam ostaje, za autora, a za druge možda i nešto više, - svjedočenje borbe protiv mnogo toga jednodimenzionalnog.

Vlado Martek, diplomirani književnik i filozof, sedamdesetih je godina započeo djelovati na razmeđu poetske i likovne prakse, preobličujući medij knjige i poetskog zapisa u hibridne medijske vrste. Od samih početaka, vezanih uz Grupu šestorice autora, Martek ostaje zaokupljen testiranjem odnosa likovne i poetske prakse. Bez obzira na vrijeme u kojem stvara, dosljedno se poigrava jezičnim normama i izaziva komešanje pred suhoparnom, a navodno ispravnom upotrebom jezika. Kako kaže jedna od njegovih parola – Zaljubljen sam u državu, živio preljub.

Program podržavaju:
Grad Zagreb
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Zaklada Kultura nova