2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

On the Shoulders of Fallen Giants

2nd Industrial Art Biennial, Labin (Lamparna, City Library, People’s Museum), Raša (Former cinema), Rijeka (Museum of Modern and Contemporary Art), Pula (Augustus Temple, Amphitheatre Gallery, Sense – Transitional Justice Centre) and Vodnjan (Apoteka – Space for Contemporary Art)

2. Bijenale industrijske umjetnosti U sklopu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. 20.7. - 28.10.2018.

Kustosice: Što, kako i za koga/WHW Organizator: Labin Art Express XXI Suorganizatori: MMSU Rijeka, Arheološki muzej Istre

Bijenale polazi od istarskog poluotoka kao regije i simbolike peninsule čije izvorno značenje - "gotovo otok" - markira geografsku i povijesnu specifičnost Istre kao mjesta koje se nalazi na razmeđi imperija, istodobno izolirano i umreženo, nalik na "kontinent u malom". Ekstrakcija ugljena nataloženog u unutrašnjosti Istre unazad nekoliko stoljeća pokretala je ekspanziju kapitala, kolonijalna i ratna osvajanja, preradu sirovih materijala poput metala i šećera koji su stizali iz kolonija, podupirala ratnu industriju fašizma, sudjelovala u socijalističkoj izgradnji. Koncept bijenala upisuje se na pozadini dugih povijesnih trajanja i smjena različitih epoha koje su oblikovale društveni i kulturni pejzaž regije: od grčkog i rimskog carstva, venecijanske, austro-ugarske, francuske i talijanske vlasti, pa sve do povijesti socijalizma i još jedne recentne epohe dugog, gotovo beskrajnog trajanja - razdoblja tzv. tranzicije.

Naslov bijenala Na leđima palih divova nadovezuje se na izvorno značenje sadržano u ovoj frazi, a koje upućuje na nužnu potrebu oslanjanja na ranija dostignuća kako bi se stekli novi uvidi i znanja, prožimajući se s osjećajem nestanka horizonta budućnosti u vremenu u kojem se nekadašnji koncept društvene transformacije pretvorio u nasilno održavanje postojećeg stanja. Mentalna slika koju evociraju divovi nastoji se ispreplesti s različitim asocijacijama, kako bi se pokrenulo stvaranje novih narativa na ruševinama onih postojećih. Androcentristički ton sadržan u naslovu u odnosu s dominantnim maskulinim identitetom toposa rudnika, industrije i rada, bijenale rastače nizom heterogenih subjektiviteta feminističkog predznaka, poput nasljeđa pjesnikinje Giuseppine Martinuzzi, koja se borila protiv nejednakosti i sudjelovala u pobuni rudara i uspostavi Labinske republike 1921. godine, prvog organiziranog otpora fašizmu.

Projekt “Iznad zemlje – umjetnički program za mlade 2. Bijenala industrijske umjetnosti” adresira nedovoljnu zastupljenost interaktivnih programa iz područja suvremene umjetnosti u Labinu, Puli i Rijeci namijenjenih mladima i to posebno onima u nepovoljnom položaju. Stoga je cilj projekta uključiti u niz umjetničkih aktivnosti mlade iz srednjih škola te pripadnike nacionalnih manjina, nezaposlene i invalide kako bi se educirali o suvremenoj umjetnosti, razvili svoje kreativne potencijale i socijalne vještine te kroz zajednički rad doprinjeli socijalnoj koheziji i razvoju u svojim zajednicama. Očekivani rezultati projekta: 1) Mladi u Labinu, Rijeci i Puli stekli su dodatna znanja o suvremenoj umjetnosti te razvili i unaprijedili svoje kreativne i socijalne vještine; 2) Osoblje L.A.E. XXI, WHW, MMSU i AMI povećalo je svoje znanje o potrebama mladih u kulturi te su unaprijedili svoje vještine u radu sa mladima; 3.) Ovaj projekt predstavlja uspješan početak dugoročnog, četverogodišnjeg (2018.-2022.) istraživačko-edukacijsko-produkcijskog programa za mlade koji će se provoditi kao integralni dio narednih Bijenala industrijske umjetnosti: 2020. u sklopu programa Rijeka – EPK 2020, te 2022. “ispod zemlje” tj. u bivšem labinskom rudniku, a budućem Podzemnom gradu XXI koji bi od 2021. trebao biti otvoren za javnost.

Linkovi:
http://www.industrialartbiennale.eu/iznad-zemlje-program-za-mlade/
www.strukturnifondovi.hr

KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI),
PARTNERI: Što, kako i za koga/WHW, Arheološki muzej Istre, MMSU Rijeka
TRAJANJE PROJEKTA: 24.04.2018. - 23.02.2019.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 648.240.93 HRK
EU POTPORA: 551.004,79 HRK
KONTAKT: L.A.E. XXI, Dean Zahtila, dean@lae.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda